Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Τελευταία αναπροσαρμογή στις 23/07/2018

Καλωσήρθατε στο AUTOLINE AE

Η Επιχείρησή μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που ακολουθεί, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως ορίζουν οι όροι της πολιτικής αυτής. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από την ακόλουθη πολιτική, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 1. Στοιχεία AUTOLINE AE

Τα στοιχεία της Επιχείρησής μας έχουν ως ακολούθως :

Εμπορική Επωνυμία : AUTOLINE AE

Διακριτικός Τίτλος : AUTOLINE AE

Έδρα : 3ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αθηνών

ΑΦΜ : 999715177

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο 2310517093

 1. Αντικείμενο

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του www.autoline.gr. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.autoline.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Επεξεργασία» – κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

β) «Ηλεκτρονικό Μπισκότο» – σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του www.autoline.gr. Είναι μεταξύ άλλων απαραίτητο ως μηχανισμός για την τεχνική εκτέλεση της υπηρεσίας της “τσάντας” παραγγελιών.

γ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.autoline.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

δ) «Προσωπικό δεδομένο» – οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες του Ιστοτόπου www.autoline.gr.

ε) «Συγκατάθεση» – η ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία, ο χρήστης, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

στ) «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.autoline.gr, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

 1. Είδη Δεδομένων

Κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) , (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού , (δ) την επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας , (ε) την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών, οι χρήστες του www.autoline.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση

Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.
Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

Ψευδώνυμο (username).
Κωδικός Εισόδου (password).
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Ονοματεπώνυμο.
Στοιχεία επικοινωνίας.

δ. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Όνομα
Επώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Θέμα
Μήνυμα

ε. Κατά την αγορά υπηρεσιών της Επιχείρησής μας

Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων / υπηρεσιών.
Πλήρη στοιχεία τιμολόγησης.
Διεύθυνση αποστολής προϊόντος / υπηρεσίας.
Επιλογή τρόπου πληρωμής.
Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Η Επιχείρηση δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο www.autoline.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής Επιχείρησης.

Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας.

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.
Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντί στους Χρήστες του Ιστοτόπου. br />Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και παροχή των παραγγελθέντων προϊόντων / υπηρεσιών.
Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων υπηρεσιών.
Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας υπηρεσιών αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών.

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 1. Συγκατάθεση

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου:

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Επιχείρηση.
Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στον Ιστότοπο και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

 1. Cookies

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα aboutcookies.org

 1. Εμπορικές Επικοινωνίες

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών μας.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

 1. Απόρρητο & Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 1. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί:

δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία του Ιστοτόπου www.autoline.gr στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση.
δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του Ιστοτόπου www.autoline.gr στην επιχείρηση, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού.
δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την προώθηση της AUTOLINE AE στα social media

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

 1. Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – πελατών της η Επιχείρησή μας δύναται τυχόν να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

 1. Δικαιώματα Χρηστών

H Επιχείρησή μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής ενημερώνεστε με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

την ταυτότητα της Επιχείρησης,
τους σκοπούς της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες των δεδομένων,
τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται

β. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την Επιχείρησή μας εντός εύλογου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.
Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

γ. Ακόμη, έχετε δικαίωμα να απευθύνετε εγγράφως αντιρρήσεις προς την Επιχείρησή μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα ωστόσο των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.

 1. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

 

 

Privacy Policy

Last updated on 23/07/2018

Welcome to AUTOLINE SA

AUTOLINE SA takes the privacy of its customers seriously into account. For this reason we strictly comply with the following Privacy Policy, which ensures the high quality of our electronic commerce services and is in full alignment with applicable data protection laws

By visiting our Website you accept our Privacy Policy set out below and commit that you will use our Website according to its terms and conditions. If you do not wish to be bound by the following Privacy Policy, you may not access our Website and use our services.

 1. AUTOLINE SA Data

The services of www.autoline.gr are provided by the enterprise under the distinctive title Company (“ AUTOLINE SA ” or “Company”). Our Company data are as follows:

CORPORATE NAME : AUTOLINE SA

DISTINCTIVE TITLE : AUTOLINE SA

ADDRESS : 3rd km Nat. road Thessaloniki – Athens

TAX NO :

TAX AUTHORITY : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

For any further request or query you may communicate with us a 2310517093

 1. Subject Matter

The present policy sets out the terms and conditions which are followed by our Company to protect the privacy of the users of www.autoline.gr. This policy describes the conditions under which we make any collection and processing of your personal data and ensure their confidentiality (“Privacy Policy”).

AUTOLINE SA reserves the right to amend and update this Privacy Policy, whenever it deems it necessary, and any changes thereof shall come in force and effect from the instance they appear online at the present webpage of www.autoline.gr.

In the event that the use of any service of the Website is governed by specific terms of use, such terms shall apply in conjunction with the present Terms. In case of conflict, the specific terms of use for each service shall prevail.

If any provision of the Privacy Policy is declared void or unenforceable, such provision shall be severed from this Privacy Policy, which shall otherwise remain in full force and effect but only to the extent that the original intent of this Privacy Policy will not be altered in any material respect.

 1. Definitions

For the purposes of the present Privacy Policy the following definitions shall apply:

 1. a) “Consent” – Any explicit, specific and freely given indication by which the User, after having been fully informed, signifies her agreement to personal data relating to her being processed.
 2. b) “Electronic Cookie” – short text of software code, which is transmitted from the web server of our Company and stored at your device each time that you enter the Website, with the aim to collect browsing data within the www.autoline.gr. The use of electronic cookies is among others necessary for the provision of the “basket” order service.
 3. c) “Personal Data” – Any information relating to a identified or identifiable user of www.autoline.gr
 4. d) “Processing” – Any operation or set of operations which is performed by Company upon the personal data of the users of www.company.gr., whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

“User” – The internet user who accesses and browses through www.company.gr., to whom the processed data are related and who is can be identified directly or indirectly.

“Website” – The world wide web site which is accessible through the domain name www.autoline.gr, including all of its webpages.

 1. Types of Data Collected

At the point (a) of your access and during your use of our Website, (b) of your registration at our newsletters , (c) of your registration for your personal account , (d) in the process of filling the contact form , (e) in the process of purchasing products / services you give to company the following types of personal data:

 1. At the point of your access and during the use of www.autoline.gr
  IP Address.
  Browsing data.
  Information on your consumer preferences.
  Data on executed purchases.
 2. At the point of your registration to receive our newsletters
  E-mail.
 3. At the point of your registration for your personal accountUsername.
  Password.
  E-mail.
  Name / Surname.
  Contact data.
 4. in the process of filling the contact formName
  Surname
  Email
  Phone
  Subject
  Message
 5. At the point of your purchasing our productsInformation regarding your order.
  Pricing and fiscal details.
  Shipping address.
  Choice of payment method.
  Data regarding the execution of your payment.

In addition, if you communicate with us via email or by other means, we will collect your personal data related to such communications under the terms and conditions of this Privacy Policy, in order to respond to your requests and to improve our services.

AUTOLINE SA does not store your credit card data. Your online payments at www.autoline.gr are exclusively processed under strict conditions of confidentiality by financial institutions cooperating with company and are executed by your redirection to secure websites of these institutions.

Therefore, your financial data are collected and processed exclusively by these financial institutions under strict conditions of security and confidentiality.

 1. Processing Purposes

Our Company collects and processes your data mentioned above for the following reasons:

Smooth operation of our online services.
Ease of use and user – friendly customer experience of our website.
Improvement of user experience during the provision of our services.
ΕExecution of our contractual obligations towards our customers.
Immediate and effective receipt of orders and shipping or provision of the ordered products / services.
Use for billing and fiscal purposes and as proof for the delivery of ordered products.
Improvement of our services, so as to respond as much as possible to the needs of our customers.
Monitoring of user consumption habits through the processing of anonymised statistical data.
Provision of our newsletter service.

After completing the registration process of your personal account or the registration process for our newsletter service or the ordering of products / services you consent to receiving commercial communications, advertising and / or content of a commercial nature or purpose in respect of services of our company or any third parties.

Our Business collects and processes your personal data solely for the purposes mentioned above and only to the extent that is strictly necessary to effectively serve them. Data collected are relevant, appropriate and no more than what is required in view of the above purposes, whereas we strive to keep them accurate and up to date.

Furthermore, your data are retained only for the period required to achieve the purposes, for which they are collected and processed, and are afterwards deleted.

 1. Consent
 2. a) either having acquired your consent, after you have been informed by this Privacy Policy for the types of data, the purposes, the scope of our processing and the recipients or categories of recipients of your data.
  b) or having collected data necessary for the execution of your orders.
  In specific, by accessing our Website and voluntarily granting us your personal data during your subscription at our newsletter service, the registration of your account and/or the submission of your order(s) as well as by communicating with us, after having been fully informed, you provide to us your explicit, specific and freely given consent for the collection and processing of such data.

Your consent to our collection and processing of your personal data may at any time be revoked by exercising your right to object as provided in this Privacy Policy.

 1. Cookies

Our Website uses cookies. For more details review our Cookie Policy.

 1. Commercial Communications

When you visit our Website or you use electronic means to communicate with us, you accordingly agree to receive electronic communications from Wind.

When you register your personal account and/or provide us with your email address, you give us your consent to receive electronic communications for purposes related to advertising and the direct marketing of our products / services.

In each relevant electronic communication we shall distinctly communicate our identity and enable you to object and request, easily and for free, to terminate such communication.

 1. Confidentiality of Communications

company carries out the processing of personal data in a manner that ensures the confidentiality thereof. In specific, such processing is only performed by an authorized for this purpose personnel of our Company, taking all available organizational and technical measures for data security against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access and all other unlawful forms of processing.

 1. Recipients of Personal Data

company does not in any way give and/or share your personal data with any third parties either for profit or not. As an exception, our Company may provide access or share your data up to the necessary extent:

With trusted financial institutions for the execution of your payments to us.
With transport companies which we employ to carry out the shipment and delivery of our products to you.
With hosting providers to guarantee the smooth operation of our Website.
With companies which we employ to support our Website and keep our services ongoing.

The processing of your personal data by these entities is conducted under our control and mandates and is subject to the same strict privacy rules. If ordered by a court or other regulatory authority or in any other event that raises our legal obligation to do so, we may give your personal data to the extent provided by law after having given you relevant notice.

 1. Notification to the Data Protection Authority

For the lawful processing of users’ personal data our company may, if and whenever required under the law, lodge a relevant notification to the Data Protection Authority in regard to the establishment of the relevant archive. In addition, our Company shall notify any changes taking place in regard to that archive, whenever required under the law.

 1. User Rights

AUTOLINE SA takes all necessary steps both during the collection and in each subsequent phase of processing of your personal data in order to give you full opportunity to exercise your legal rights, i.e. the rights to be informed, access and object, as described below.

 1. For this reason, at the stage of their collection you are informed in an appropriate and clear manner by this Privacy Policy, prominently located on our home page, for at least the following elements:The identity of our Company,
  The purposes of the processing of your personal data,
  Data recipients,
  Your rights.
 2. Furthermore, you have the right to request and receive by our Company the following information in a clear and comprehensible manner:All your personal data and their origin.
  The purposes of the processing and the recipients or categories of recipients.
  The development of such processing since your last request for information.
  The logic of the automated processing of your personal data.
 3. In addition, you have the right to raise objections in written form to us by requesting for a specific action regarding your personal data, such as correction, temporary non- use, freeze, non-transfer or deletion. If you request the deletion of your personal data, while such data are necessary for the execution of our obligations to you arising from a contract between us, our Company has the right to reasonably reject your application and inform you accordingly.
 4. International Jurisdiction and Applicable law

Any dispute between company and its Users arising from or in relation to the subject matter of this Privacy Policy shall be governed and construed in accordance with Greek law without reference to its conflict of laws principles and shall be subjected to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Athens, Greece.

If a provision of the present Privacy Policy is canceled by a decision of a competent court as unlawful, invalid or unenforceable, this will not affect the validity and enforceability rest of its provisions, which will remain in full force and will be accordingly applied.